Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля

Розглядається проблема організації моніторингового центру екології регіону. Зазначена проблема має комплексний організаційно-науковий характер і повинна  бути вирішена відповідними регіональними державними  структурами  на базі існуючого наукового потенціалу НАНУ та вищих навчальних закладів України.
Загалом, інформація про стан біосферного заповідника має структурований характер. Її частина, що пов’язана із спостереженнями за станом лісових масивів, за вирубками, тощо, тобто зовнішня інформація про стан регіону може після відповідної обробки бути одразу ж використана для прийняття певних рішень щодо збереження екології. Другу частину інформаційного потоку складає внутрішня інформація. Це результати, отримані після обробки першої частини інформації на основі використання математичних моделей. Перша частина інформаційного потоку розглядається як вхідна інформація для широкого класу математичних моделей проблем екології довкілля. Самі ж математичні моделі виступають тут як інтелектуальне джерело нової інформації, отриманої на основі вхідної інформації.
       Описуються головні математичні моделі екології та можливості їх використання. Ці моделі  являють собою клас складних математичних моделей, що описуються крайовими задачами для диференціальних рівнянь складної структури. Вони належать до класу різномасштабних математичних моделей, що описують процеси, які характеризуються величинами різних порядків за часовою та просторовими змінними. Автори подають інформацію про найважливіші математичні моделі, вказують на шляхи їх розвитку та акцентують увагу на існуючі проблеми їх застосування. Для того, щоб математична модель стала інтелектуальним джерелом потрібної інформації для прийняття рішення, тобто для того, щоб створити інтелектуальну інформаційну систему прийняття рішень в тій, чи іншій екологічній проблемі, необхідно забезпечити функціонування технологічного ланцюжка, який складається з  трьох етапів: математична модель – алгоритм – програма.  На шляху його створення окрім математичної моделі та її ідентифікації існує багато проблем, а саме: створення алгоритмів аналізу математичних моделей, написання кодів  відповідного програмного забезпечення тощо.
 
Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля / Гончарук В.Є., Кухарський В.М., Савула Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 75.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet