Львівська обласна громадська організація «Комітет екологічного порятунку України»

 Львівська обласна громадська організація «Комітет екологічного порятунку України» (далі ГО «КЕПУ») зареєстрована Львівським обласним управлінням юстиції 26 вересня 2006 року (свідоцтво №1166).

Основною метою діяльності ГО «КЕПУ» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Основними завданнями ГО «КЕПУ» є:

  • сприяння гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
  • участь у науковому узгоджені екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;
  • участь у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
  • участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва та реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийманні рішень з цих питань;
  • сприяння проведенню методично-організаційної та науково-дослідницької роботи у галузі екології, надання допомоги іншим екологічним організаціям;
  • участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи.

З 2009 року ми ввели нові рубрики:

  • "Екологія Світу" - статті в яких будуть висвітлюватися екологічні проблеми у світі;
  • "Новітні технології" - статті пов'язані з новhttp://eco-ua.orgітніми розробками у різних сферах життєдіяльності людини;
  • "Криза. Наш погляд" - в цьому розділі будуть публікуватися статті, коментарі відомих людей пов'язані з "кризою"; ми покажемо, як представники уряду, публічні люди, засоби масової інформації та ін. перекручують події, як впливають на думку людей підмінюючи поняття та замінюють справжні цінності на фальш.
Оцінка: 
0
No votes yet