Конференція «Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект»

Скачати інформаційне повідомлення 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Дніпропетровський державний аграрний університет
ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»
Всеукраїнська екологічна ліга


 

«РЕКУЛЬТИВАЦІЯ СКЛАДНИХ ТЕХНОЕКОСИСТЕМ У НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ: НООСФЕРНИЙ АСПЕКТ»
Міжнародна науково-практична конференція 29–30 травня 2012 р.

м. Дніпропетровськ, Україна

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) та 50-річчю наукової школи з рекультивації земель в ДДАУ (Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію конференції № 718 від 22.10. 2011).

Конференція передбачає:

  • об’єднання зусиль учених, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, контрольних і наглядових органів, керівників промислових підприємств і екологічних служб, представників бізнесу, громадських організацій та іноземних компаній у формуванні й впровадженні принципів оптимального природокористування в гірничодобувних регіонах;
  • обмін досвідом і розширення творчих контактів учених і фахівців-практиків в області розробки нових підходів відновлення техногенно-порушених, еродованих і малопродуктивних земель;
  • обговорення питань захисту атмосфери, гідросфери, педосфери, радіаційної безпеки природно-техногенних комплексів;
  • аналіз економічних аспектів відновлення порушених земель, ефективність їхнього використання;
  • запровадження наукових результатів конференції в навчальний процес вищих навчальних закладів.

Наукові напрями конференції (секції)
1. Ноосферний аспект рекультивації порушених земель.
2. Облік, оцінка та управління природними ресурсами.
3. Моніторингові дослідження на рекультивованих землях.
4. Природоохоронні та меліоративні заходи в регіонах інтенсивного техногенного впливу.
5. Моделювання і прогнозування тепло-волого-масопереносу в техногенних ландшафтах.
6. Техногенез забруднених ґрунтів.
7. Еколого-економічні аспекти рекультивації техногенно порушених ландшафтів.
8. Відновлення ландшафтів: фахові дослідження і участь громадськості.

Оргвнесок учасника конференції – 180 грн.

Публікація матеріалів
Вартість опублікування статті у фаховому виданні «Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету» становить 20 грн за 1 сторінку тексту; один примірник збірника матеріалів конференції – 70 грн.
Реквізити для сплачування:
одержувач – Благодійний фонд підтримки розвитку ДДАУ
Код ОКПО 26004604
ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023
розрахунковий рахунок 26003000078780
Призначення платежу – оргвнесок/за публікацію статті/за збірник матеріалів конференції
Копія квитанції надсилається разом із статтями або матеріалами доповідей, в окремому випадку можна сплатити по прибутті.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції та статей

1. Збірник матеріалів конференції буде наданий учасникам під час проведення конференції. Наукові статті (обсягом 5–7 сторінок, інтервал 1,5, кегль 14) друкуватимуться у «Віснику Дніпропетровського державного аграрного університету», який включено до переліку фахових видань ВАК України.
2. Відредаговані матеріали доповідей (повні сторінки, одинарний інтервал) та статті подаються в електронному та паперовому варіантах формату А4 з підписами авторів або електронною поштою за адресою: redviddday@i.ua
3. Вимоги до оформлення матеріалів доповідей та статей: текстовий редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr у режимі переносів, параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2,0 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,0 см.
4. Структура статті:
– УДК
– заголовок
– ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь (посада)
– установа, її місцезнаходження
– анотація українською мовою
– текст статті з чітким додержанням вимог ВАК України (проблема, мета, методика та результати досліджень, їх обговорення, висновки), бібліографія.
Додаються: анотація російською та англійською мовами (прізвище, ініціали, заголовок статті, текст).
5. В окремому файлі надсилаються: відомості про авторів, форма зв’язку – адреса, телефон.
Статті та матеріали доповідей приймаються до 25 березня 2012 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам та тематичній спрямованості конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі у конференції

Для участі в конференції необхідно до 25 березня 2012 р. оформити заявку та відправити її на адресу оргкомітету.

ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект»

1. Прізвище_______________________________
2. Ім’я та по батькові______________________
3. Місце роботи або навчання (повна та скорочена назва організації)____________________
4. Ступінь, звання, посада___________________
5. Поштова адреса__________________________
6. Телефон ____________факс_______________
7. E-mail__________________________________
8. Тема доповіді___________________________
9. Назва секції_____________________________
10. Планую (потрібне підкреслити):
виступити зі секційною доповіддю
представити стендову доповідь
опублікувати наукову статтю, тези доповіді
взяти участь як слухач
взяти участь в екскурсії
11. Потреба у бронюванні та проживанні, орієнтовна вартість проживання за добу:
міський готель (так, ні) ______(120–1000 грн)
готель ДДАУ (так, ні) ____________(100 грн)
гуртожиток ДДАУ (так, ні) ________(50 грн)
Дата _______Підпис___________

Адреса оргкомітету:
Дніпропетровський державний аграрний університет, корпус 1, каб. 149
вул. ім. Ворошилова, 25,
м. Дніпропетровськ, 49600
Телефони: (056)745-53-76
(056)713-51-75
факс: (056)744-08-67
(056)744-53-03
E-mail: nauka_ddau@ua.fm

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

29.05.2012
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 – 10.20 – відкриття конференції
10.20 – 13.30 – пленарне засідання
13.30 – 14.30 – кава-брейк
14.30 – 18.00 – засідання секцій
18.00 – 20.00 – урочистості до заходу
30.05.2012
10.00 – 16.00 – польова екскурсія до науково-дослідного стаціонару ДДАУ з рекультивації земель Орджонікідзевського ГЗК
16.00 – 16.45 – прийняття рекомендацій
конференції

Транспортне сполучення
Проїзд до Дніпропетровського державного аграрного університету (вул. ім. Ворошилова, 25): від центрального залізничного вокзалу та автовокзалу – маршрутним таксі № 132 та трамваєм № 1 до зупинки «Парк ім. Шевченка».

Скачати інформаційне повідомлення 

Кінцева дата показу анонсу: 
Втр, 05/01/2012
Оцінка: 
0
No votes yet