Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження

Основою для розробки комп’ютерної системи оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження – Системи “Збитки НС-01” (далі ЗНС) є “Методика визначення розмірів збитків від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) природного і техногенного характеру, завданих здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та об’єктам національної економіки” (Методика ЗНС).
Ця методика прийнята та затверджена МНС України як базовий нормативний документ, що регламентує порядок розрахунку економічних збитків від НС різних рівнів (загальнодержавного, регіонального та об’єктового), пов’язаних з чинниками природного і техногенного походження. Система ЗНС призначена для застосування в Кризовому центрі МНС України та інших його регіональних підрозділах при експертно-аналітичних і прогнозних економічних оцінках наслідків НС. Перша версія цієї комп’ютерної системи розроблена в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України і зараз знаходиться в стадії дослідних випробувань. 
       Комп’ютерна Система ЗНС може працювати у наступних режимах:
  • автономна система – може визначати збитки за зазначеною вище методикою лише на основі власної довідкової інформації та даних, які вводяться безпосередньо користувачем у процесі обчислення; 
  • режимі підключення до БД, зокрема, до розробленої БД “Паспорта потенційно небезпечних об’єктів” (планується розробка можливості підключення Системи ЗНС до БД "Урядової інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій (УІАС НС)";
  • у довідково-інформаційному та прогнозно-моделюючому режимах, тобто оцінювати потенційно можливі збитки від НС певного типу за різними сценаріями розвитку НС для вибраних територій або об’єктів. 
       Формати баз даних зумовлені вищезгаданою методикою. Для визначення розмірів збитків від НС у базі даних Системи ЗНС вміщена інформація наступних типів: нормативна (спеціалізовані довідники); термінологічна (словники та класифікатори); поточна статистична (результати вимірювань, обстежень, обліку тощо); пошуково-картографічна (пошук та просторові обчислення на основі ГІС). 
       Впровадження Системи ЗНС в структурних підрозділах МНС України дозволяє стандартизувати розрахунки матеріальних збитків та сприяє підвищенню рівня обгрунтованості управлінських рішень при оцінці надзвичайних ситуацій.
 
Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження / Волошин С.М., Лисиченко Г.В., Сліпченко Б.В., Фаррахов О.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 104.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet