Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста

Важливою передумовою прийняття рішень в екологічній політиці є проведення моніторингових досліджень, тобто збір та аналіз даних, систематизованих та уніфікованих. Одним із способів систематизації даних є класифікація.
Класифікація екотопів міста Києва та його зеленої зони здійснювалася нами відповідно до ієрархічного принципу та індексації EUNIS (EUropean Nature Information System), системи бази даних, створеної для інвентаризації та відслідковування динаміки зміни екотопічної різноманітності країн Європейського Союзу. Термін “екотоп” введений нами для позначення елементарної територіальної екосистеми. Поряд із самою класифікацією створюється карта та база даних екотопів міста Києва в програмі ArcMap 9.0 (продукт ESRI), за допомогою якої можна слідкувати за зміною площі екотопів зелених насаджень міста. Таким чином, створена класифікація та карта екотопів можуть слугувати додатковими даними при проведенні моніторингу зелених насаджень у місті Києві.
Співвідношення площ екотопів міста Києва наведені нижче.
 

Індекс

Типи екотопів

 

Площа, км2


%
G
Зелена зона міста

429

51
 

G 1

 

Листяні ліси


 

88


 

11

G 1.11
 

Прирічкові ліси з Salix alba, Salix fragilis, Populus nigra, Populus tremula


47

6
G 1.12
 

Болотні ліси з Betula pubescens, Alnus glutinosa


29

4
G 1.21
 

Ліси з Quercus robur, Carpinus betulus з домішкою Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus laevis


8

1
G 1.22
 

Похідні ліси з Carpinus betulus


1

0,1
 

G 2

 

Хвойні та мішані ліси


 

341


 

41

G 2.1
 

Бореальні ліси з Pinus sylvestris


288

34
G 2.2
 

Бореонеморальні ліси з Pinus sylvestris, Quercus robur


53

6
Е
Луки

27

3
С
Гідротопи

53

6
 

С 3

 

р. Дніпро


 

42


 

5

І
Агроекотопи

60

7
 

І 2

 

Парки, сади, міські насадження


 

32


 

4

J
Технотопи

266

32
J 1.1
Житлова забудова

122

15
J 1.6
Екотопи промислових забудов

70

8
 

J 2

 

Транспортна мережа


 

50


 

6

 
Площа Киева

836

100
 
 
Література
2. Дідух Я.П., Клименко Ю.О., Альошкіна У.М. Картомоделі парків центральної частини м. Києва як основа оптимізації зелених насаджень // Магістеріум. Природничі науки. –  Вип.16, – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004. – С.92-98
 
Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста / Альошкіна У.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 87.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet