Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води

        Проблематика роботи та її актуальність. Сучасний період існування людської цивілізації характеризується не тільки високим розвитком техніки та технологій, але водночас і різким загостренням екологічних проблем. Серед останніх особливо гостро стоїть проблема водних ресурсів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожний рік в прісноводні ріки всього світу скидається до 450 мільярдів м3 побутових і промислових відходів. Це вже привело до накопичення в воді більше 13 тисяч токсичних сполук. Крім того, медики дослідили, що більше 80% захворювань передається з водою, які, в кінцевому рахунку, приводять до загибелі більше 25 мільйонів людей щорічно [1].
       Це послугувало причиною розробки і масового випуску різноманітних систем для очищення і фільтрування води як для промислових, так і для побутових потреб. Однак, практично всі вони є системами періодичної дії, які потребують для свого нормального  функціонування періодичної заміни фільтруючих елементів, поповнення спеціальних хімічних реагентів, або виконання процесу регенерації. Разом з тим, в Україні, незважаючи на непросту економічну ситуацію, яка не дозволяє виділяти достатньо коштів на розвиток та реконструкцію водоочисних систем, розроблена і запатентована унікальна магнітогідродинамічна технологія. Водоочисні системи, які базуються на новій технології не потребують жодних енергетичних затрат. Вони не використовують ніяких хімічних реагентів, або фільтруючих елементів, які з часом можуть потребувати поповнення, або заміни, і, зрозуміло, їм непотрібні цикли регенерації. Принцип дії магнітогідродинамічних систем очищення води базується на використанні взаємодії сильних магнітних полів з водою та компонентами  забруднень при її русі в каналах спеціальної конфігурації з просторовим розділенням на три потоки при виході з активної зони взаємодії. В раніше опублікованих роботах виконані дослідження з метою оптимізації просторово-часових параметрів магнітогідродинамічних систем очистки води та здійснена розробка систем автоматичного контролю та регулювання процесом на основі вимірювань електропровідності води. Разом з тим залишилась невирішеною задача побудови інформаційно-вимірювальних систем, які дозволятимуть отримувати оперативну інформацію про якість процесу очищення в умовах динамічної зміни забрудненості вхідної води на основі оцінки часових інтервалів релаксації з безперервним вимірюванням різниці потенціалів на вихідних каналах [2].
       Постановка мети та цілей роботи. Виконати розробку і дослідження інтегрованої інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) для контролю і оптимального регулювання МГД системою очистки води в умовах динамічної зміни забрудненості вхідної води. Експериментально перевірити  роботу дослідних зразків з використанням інтегрованої ІВС, проаналізувати результати досліджень, знайти значення продуктивності роботи систем, при яких досягається найбільша ефективність очищення води від основної групи забруднюючих речовин. 
       Основні завдання:
       1). Розглянути фізичні принципи роботи  (МГД) систем очистки води. 
       2). Теоретично обґрунтувати і експериментально дослідити ефект виникнення різниці потенціалів між вихідними каналами. 
       3). Розробити метод оптимального управління МГД системою на основі застосування      інтегрованої ІВС контролю вихідної напруги і регулювання швидкості вхідного потоку води.
 
Література
1. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. Підручник – Харків: „ОВС”, 2004 – 256 с.
2. Васюра А.С., Шабатура Ю.В. Дослідження та оптимізація просторово-часових параметрів магнітогідродинамічної системи очищення води // “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, 2002. – №2, – С. 185-193.
 
Інформаційно-вимірювальна система для  контролю магнітогідродинамічної технології очищення води / Шабатура Ю.В., Грицюк А.М // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 176.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet