Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг

Водні ресурси басейну річки Південний Буг з давніх часів є об’єктами антропогенного водовикористання, головним чином, як джерело води для водозаборів та як об’єкт скиду стічних чи зворотних вод.
У зв’язку з цим, в цьому басейні регулярно ведеться моніторинг стану та якості поверхневих вод. Його проводять і Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів (ПБ БУВР), і облводгоспи (ОВГ), і Держгідрометслужба України, і держуправління екології та природних ресурсів, і СЕС. ПБ БУВР та ОВГ збирають, накопичують та оновлюють паспортну інформацію та дані про водовикористання основних водних об’єктів басейну – річок, водосховищ та ставків. Прийняття ж якихось рішень щодо управління водними ресурсами та прогнозування наслідків їх впливу на навколишнє середовище вимагає володіння усією цією інформацією одночасно. Отже, слід створити єдину автоматизовану інформаційну систему та налагодити імпорт до неї даних з відомчих баз даних моніторингу та водного кадастру.
       Світовий досвід довів, що найкраще таку систему створювати на базі геоінформаційних технологій. Це підтверджує і затверджена Законом України у 2002 р. Загальнодержавна програма розвитку водного господарства. У відповідності з цим, на замовлення Держводгоспу України у Вінницькому національному технічному університету виконується науково-дослідна робота “Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій”. В межах цієї роботи нам якраз і вдалось поєднати в єдиному програмному середовищі дані регулярного державного моніторингу поверхневих вод, паспортні дані річок, водосховищ та ставків, а також інформацію про водовикористання з банку даних Держводгоспу України.
       Система складається із банку даних, реалізованого в MS Access XP/2000, геоінформаційної карти в середовищі ГІС “Панорама” (РФ,  http://www.gisinfo.ru) та авторського програмного забезпечення, розробленого у 2003-2004 роках студентами ВНТУ під керівництвом Мокіна В.Б.
       Авторський програмний продукт, який поєднує базу даних системи з електронним картографічним забезпеченням, забезпечує пошук об’єктів на геоінформаційній карті, перегляд відомостей про об’єкти моніторингу, аналіз даних про якість поверхневих вод, автоматизоване нанесення на карту місць розташування скидів та водозаборів по базі даних Держводгоспу України, побудову тематичних карт та ін.
       В картографічну основу системи закладений граф річкової мережі, тобто річка Південний Буг з її притоками та притоками їх приток усіх рівнів, що є об’єктами водовикористання за даними Держводгоспу України. Загальна кількість річок – 371. 
       Розроблена система управління банком даних (СУБД) реалізує такі функції: імпорт даних ПБ БУВР, виявлення перевищень гранично допустимих значень показників якості води, аналіз даних моніторингу, аналіз динаміки зміни даних в часі та їх прогнозування. СУБД також забезпечує можливість автоматичного створення звітів за результатами аналізу даних по визначенню перевищень гранично допустимих значень показників якості води та знаходження мінімальних, максимальних та усереднених значень за різноманітними критеріями відбору даних спостережень із банку даних.
       Система проходить випробування у ПБ БУВР та Управлінні водних ресурсів Держводгоспу України. В майбутньому планується поширити набутий досвід та розроблене програмне забезпечення й на інші басейни великих річок України..
 
Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг / Мокін В.Б., Крижановський Є. М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 72.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet