Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій

Незважаючи на певний науково-технічний прогрес у здійсненні заходів щодо підвищення рівнів загальної безпеки в державі, соціальні та матеріальні втрати від катастрофічних природних і техногенних явищ продовжують постійно збільшуватись.
У зв’язку з цим, досить актуальним для вирішення проблем загальної безпеки держави є перехід на нову стратегію забезпечення геоекологічної складової безпеки, що базується на принципах прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
        Значний вплив на виникнення надзвичайних ситуацій мають геологічні процеси, які поділяються на екзогенні та ендогенні. При катастрофічному прояві цих процесів виникають надзвичайні ситуації, які викликають не тільки механічні пошкодження та руйнування, ведуть до економічних збитків, а також можуть призводити до значного негативного екологічного впливу (часткове знищення певних видів фауни і флори, зміни умов життєдіяльності людини, забруднення довкілля). У зв’язку з зазначеним, з позицій екологічної безпеки, ці геодинаммічні процеси можна розглядати як специфічний тип геоекологічних чинників небезпеки (геоекологічні процеси).
        За даними статистичних спостережень МНС України серед найбільш небезпечних на території країни поширені наступні геоекологічні процеси: зсуви, підтоплення, просідання, ерозія, абразія та карст. Основною рушійною силою більшості з цих процесів є підземні та поверхневі води. На території України роботи зі спостереження за розвитком окремих  геодинамічних процесів виконуються різними відомствами в рамках державної програми моніторингу довкілля. У рамках цієї програми виконуються спостереження за підземними та поверхневими водами, за розвитком зсувних, ерозійних, карстових та інших процесів. 
        Важливою запорукою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки держави є своєчасне виявлення зон активізації геоекологічних процесів, особливо, якщо вони розвиваються в місцях експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.Це стосується, в першу чергу, об’єктів атомної енергетики (АЕС). В результаті експлуатації АЕС, на усіх стадіях їх функціонування виникає техногенне навантаження (радіаційне, хімічне та біологічне забруднення, активізуються небезпечні геодинамічні процеси), які створюють реальну загрозу здоров’ю населення та значно погіршують стан довкілля.
        Фахівцями Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України у 2004-2006 роках були виконані дослідження з оцінки розвитку небезпечних геоекологічних процесів, що поширені у межах зон впливу АЕС України. Встановлено, що зони еколого-геологічного ризику являють собою ділянки тектонічної нестабільності, які виявлені в сучасній поверхні у вигляді лінійно організованих елементів ландшафту, так званих зон лінеаментів Аналізуючи розповсюдження  лінеаментних зон відносно площ, що займають території розміщення енергетичних об’єктів, відзначається, що у вузлах перетину різноманітного направрення і ширини  лініаментних зон знаходяться територія Хмельницької АЕС, яка найбільш уражена лінеаментними зонами різпоманітного простирання. Території Південноукраїнської і Запорізької АЕС характеризуються наявністю одиничних лінеаментних зон різної ширини, що орієнтуються через місце розташування основних споруд об’єктів. 
        Для зон впливу Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС характері процеси природно-техногенного підтоплення окремих ділянок території. В зоні впливу Рівненської АЕС спостерігається техногенна активізація карстових процесів. Вчасно виявлені ознаки  активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на цій станції дозволили запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. 
        Наведені дані свідчать про те, що для інженерних споруд ряду АЕС існує потенційна загроза виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язана з геоекологічними ризиками небезпеки, що зумовлює необхідність вдосконалення на цих об’єктах систем комплексного моніторингу та запровадження запобіжних заходів виникнення надзвичайних ситуацій.
 


Лисиченко Г.В., Жебровська К.І., Маричев Г.Ф., Соколовська А.Б., Битюцький С.В. (Україна, Київ)
Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet