Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання

Значне  подорожчання високореакційних енергоносіїв викликає необхідність пошуку альтернативних джерел енергопостачання, які можуть бути використані для теплофікаційних котельних, для побутових потреб, а також для енергогенеруючих установок.
       Зважаючи на те, що в Україні мають місце значні запаси бурого вугілля, цікаво оцінити можливість використання вугілля як альтеративного енергоносія для багатьох галузей господарства, включаючи комунальне господарство та побутових споживачів.
       Перевід котельних  комунального господарства  на тверде паливо досить проблематичний в зв’язку із складністю вирішення питання екологічних проблем: очищення димових газів на котлах, розташованих на сельбищних територіях та виводу і розміщення золошлакових відходів. В зв’язку з цим, перспективним напрямком може бути газифікація вугілля. Відомо, що транспорт газоподібних енергоносіїв в багатьох випадках є конкурентноздатним (конкурентноспроможним)  порівняно із транспортом електричної енергії.
       При цьому також спрощується вирішення питання очищення газифікованих продуктів від оксидів сірки та азоту, оскільки об’єм газів, який необхідно очищувати, скорочується майже  в 10 разів. При газифікації вугілля та іншого твердого палива (буре вугілля, торф) установки газифікації можуть бути розміщені безпосередньо поблизу вугільних шахт або місць розташування іншого палива. В цьому випадку необхідність транспортування на значні відстані до 40 % інертної породи та розміщення золошлакоквих відходів поблизу територій споживання палива.
       Найбільш раціональним вирішенням питання розміщення пустої породи та золошлакових відходів є заповнення цими матеріалами шахтних виробок, як це здійснюється в західних країнах.
       Слід також відзначити, що перехід енергетичного обладнання на газоподібне паливо дозволяє також впровадити технічне переоснащення сучасного застарілого енергетичного обладнання з використанням комбінованих парогазових циклів виробництва електричної енергії, коефіцієнт корисної дії  яких в 1,6 -1,7 разів більший порівняно з традиційними технологіями генерації електричної енергії на теплових електростанціях. Важливою обставиною є також скорочення викидів парникових газів при спалюванні газифікованого палива. 
       Альтернативним джерелом  газоподібного палива в Україні, особливо в Західних областях, відомих значними площами заболочених територій, є торф. Для підвищення виходу кінцевого продукту (енергії та тепла) рекомендується технологія спалювання торфу у псевдозрідженому шарі з використанням подачі повітря та кисню. Газифікація торфу дозволяє за рахунок розробки пористою структури палива суттєво покращити умови наступного вигоряння. 
       Отриманий газ з низькою (менше 6 МДж/нм3) та середньою (10-15 МДж/нм3) калорійністю може передаватися на значні відстані по трубопроводам від місця газифікації до споживача і може бути використаний як  у промисловості, так і в комунальній сфері. Значний економічний ефект гарантують установки розташовані поблизу місць залягання торфу. 
       Процес одержання газоподібного палива із торфу або бурого вугілля в псевдозрідженому шарі не потребує особливих витрат  и може проводитися в достатньо простій установці зі спалювання, що може базуватися на вже існуючому обладнанні.
       При сучасних цінах на електроенергію вказані ціни не дозволяють виконувати переоснащення електростанцій за більш сучасними технологіями генерації та  впроваджувати природоохоронні засоби.
       При використанні газифікованого палива з’являється можливість  завантаження найбільш сучасних енергетичних блоків 800 МВт, тобто те обладнання, яке в сучасних умовах не використовується внаслідок дефіциту та великої вартості природного газу. При цьому паливна складова вартості електроенергії при використанні газифікованого палива буде дорівнювати 15 коп/кВт?год (при ціні торфу 100 грн/т). При більш високій вартості природного газу (понад   120 дол/1000 м3) технологія газифікації навіть торфу буде значно більш конкурентноздатною.
 
Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання / Висоцький С.П., Брянська Н.О., Фасєй К.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 196.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet