Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах

        У зв'язку з негативною дією антропогенного забруднення навколишнього середовища на рослини розробка оперативних і точних методів оцінки функціонального стану рослин у стресових умовах є актуальною проблемою фундаментальних досліджень стресової дії на рослини в природному середовищі та екологічного моніторингу. 
       Реєстрація індукції флуоресценції дає можливість спостерігати часову кінетику інтенсивності флуоресценції попередньо адаптованого до темряви зеленого листка, або індукцію флуоресценції. Причому, в цій часовій поведінці флуоресценції можна виділити повільне спадання до стаціонарного рівня протягом 3?5 хвилин. Індукцію флуоресценції можна пояснити порушенням зв’язку між фотосистемами І і ІІ у темряві і переходом фотосинтетичного апарату із стану І у стан ІІ при освітленні. Форма індукційної кривої є чутливою до змін стану фотосинтетичного апарату у результаті дії несприятливих факторів або фізіологічно-активних речовин, наприклад, гербіцидів. 
       Основною метою цього повідомлення є експериментальне дослідження залежності характеру індукції флуоресценції хлорофілу зелених листків ярої пшениці "Рання 93" від дії зовнішніх параметрів середовища – характеру обробки ґрунту, водного та температурного режимів, типу, концентрації гербіцидів та тривалості їх застосування.
       Для досліджень було використано розроблений нами двохвильовий флуориметр для реєстрації індукції флуоресценції на довжинах хвиль 690 нм та 735 нм. Як критерії впливу стресових факторів було застосовано флуоресцентні індекси життєздатності Rfd(690) та Rfd(735), а також індекс адаптації до стресів Ар. 
       Розроблена нами комп’ютерна програма обробки даних дозволяє спостерігати індукційну кінетику візуально, а також зберігати дані у текстових файлах, придатних для подальшої трансформації у спеціалізованих пакетах наукової графіки. Можливості програми також дозволяють сортувати масиви одержаних результатів за обраними характеристиками. Ця аналітична особливість селективності оцифрованих даних є зручним та ефективним засобом для швидкого пошуку кореляційних властивостей параметрів та статистичної обробки значних масивів даних. Таким чином, створений комплекс АЦП-ЦАП вкупі з оригінальним спеціалізованим програмним забезпеченням значно знижує тривалість експерименту. Дана розробка також дозволяє значно спростити процедуру подальшої обробки результатів та розширити аналітичний діапазон теоретичних розрахунків.
       Результати експериментів довели, що флуоресцентні індекси життєздатності Rfd(690), Rfd(735) та індекс адаптації до стресів Ар демонструють залежність від характеру обробку ґрунту, типу внесених у ґрунт добрив, температурного та водного режимів вирощування рослин, типу, концентрації та тривалості дії  застосованих гербіцидів.
 
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах / Посудін Ю.І., Кожем’яко Я.В., Залоїло І.А., Годлевська О.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 174.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet