Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу

В умовах погіршення екологічної ситуації та зменшення ресурсів енергоносіїв значну увагу необхідно приділити відновлювальним джерелам енергопостачання. Одним з перспективних джерел альтернативної енергії є біогаз, що виробляється шляхом анаеробної переробки органічних відходів господарств.
Автоматизація процесу дотримання технологічних умов виробництва та зменшення експлуатаційних і капітальних затрат є основними факторами, що сприяють поширенню біогазових реакторів в Україні.
       Для вирішення проблеми управління технологічними процесами анаеробного бродіння та інтенсифікації виробництва біогазу пропонується схема автоматизованого керування і контролю.
 
 
 
 
       На рис 1 показано: БЖ - блок живлення, t1, t2, t3, t4 - сенсори температури, ПС1-ПС5 –пристрої спряження. Управління за даною схемою можливе в реакторі з інтенсифікацією теплообміну запропонованому авторами. Температура субстрату відслідковується сенсорами t2, t3, t4, температура поверхні нагрівника сенсором t1. За даними сенсора t1 сервопривід триходового клапану на подачі теплоносія на нагрівник регулює ступінь підмішування зворотного теплоносія. За показами всіх температурних датчиків згідно закладеної програми відбувається керування двигуном-збурювачем перемішувань субстрату за допомогою частотного регулятора. Кількість обертів двигуна відслідковується тахометром. Для передачі інформації в ЕОМ від датчиків і тахометра використовуються пристрої спряження ПС1-ПСЗ. Для передачі сигналів керування від ЕОМ до сервоприводу і частотного регулятора слугують пристрої спряження ПС4-ПС5. Таким чином, дана схема дає можливість контролювати температурні напори між нагрівником і субстратом, температуру поверхні нагрівника і температуру субстрату, контролювати інтенсивність перемішування середовища, економити енергоносії та збільшувати вихід біогазу за рахунок дотримання технологічних меж процесів бродіння.
 
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу / Ратушняк Г.С., Джеджула В.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 229.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet