Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій

За Концепцією енергетичної політики України на період до 2020 року одним із пріоритетних напрямків вирішення проблеми енерго- і ресурсозбереження є заміна викопної сировини альтернативними поновлюваними джерелами, зокрема рослинного походження, і створення на їх основі екологічно сприятливих моторних палив, олив і поверхнево-активних речовин різного технічного призначення.
Це зумовлено як недостатнім власним забезпеченням нафтовою сировиною через виснаженість експлуатаційного фонду і збільшення частки важковидобувних запасів, так і зростаючим екологічним навантаженням на довкілля, оскільки продукти нафтового походження відносяться до біологічно важко розкладальних продуктів (10-30%) і в процесі використання біля 36 % їх залишається в навколишньому середовищі. Крім того, нафтохімічні виробництва є матеріало-, капітало-, енергоємними та небезпечними об'єктами. На кожну вироблену тонну продуктів на мінеральній (нафтовій) основі витрачається в середньому 4,25 т нафти, що еквівалентне викидам в атмосферу близько 13 т СО2
       На базі всебічного аналізу стану виробництва і споживання паливно-мастильних матеріалів у розвинутих країнах Євросоюзу, США, Канади доведено, що одним із шляхів вирішення енергетичної проблеми, що склалася в економіці України, є використання новітніх енергозберігаючих технологій та перехід на рослинні олії, як альтернативну поновлювану екологічно чисту сировину для паливно-мастильних матеріалів і ПАР. Цей підхід дозволить водночас відчутно вплинути на зменшення викидів СО2 і оздоровлення атмосфери повітря та зберегти земельні і водні ресурси.
       Проведено маркетинг і встановлені прогнозні показники виробництва і застосування паливно-мастильних матеріалів з відтворюваної рослинної сировини. Показано, що вийшовши на європейський рівень, Україна зможе виробляти 10-15 млн.т ріпакової олії, повністю забезпечивши найбільш чутливе сільське господарство екологічно сприятливими паливно-мастильними матеріалами, що, у свою чергу, призведе до покращення екологічного стану землі, водойм і повітря, а також фінансово-економічні характеристики господарств.
       Показано, що з використанням малогабаритних мобільних установок для безперевного процесу виробництва олії шляхом одноразової дії тепла, водяних парів і високого тиску з наступною естерифікацією метанолом, можна отримати біодизельне паливо, яке за вмістом екологічно шкідливих домішок, зокрема сірки, відрізняється на порядок від нафтового. 
       Додаванням до рослинних олій, переважно ріпакової, пакету сучасних присадок розроблені, аналогічні зарубіжним, склади екологічно сприятливих індустріальних, гідравлічних і холодильних біоолив, а також низка неіонних та катіонактивних ПАР. Лабораторними та дослідно-промисловими дослідженнями встановлено, що біооливи характеризується покращеними в’язкісно-температурними властивостями, температурою спалаху понад 200 оС, біорозкладанням за СЕС-L-33-Т-82 понад 90% і за базовими показниками відповідають сучасним вимогам – забезпечують екологічність, захист від зношування та корозії. Серед синтезованих ПАР на базі рослинних олій та продуктів їх очистки виявлено високоефективні емульгатори-стабілізатори інвертних дисперсій та інгібітори корозії нафтогазопромислового обладнання.
       Обґрунтовано, що для практичної реалізації і впровадження розроблених паливно-мастильних матеріалів і ПАР з рослинної сировини необхідна державна фінансова підтримка на стадії проведення науково-технологічних і конструкторських робіт з подальшим стимулюванням не виробника, а споживача, що автоматично призведе до розбудови інноваційних технологій.
 
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій / Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 211.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet