Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

        Найбільш гострими екологічними проблемами Вінницької області є:
       1. Загроза втрати контролю за поводженням з непридатними, невизначеними та забороненими пестицидами. У Вінницькій області, за неповними даними інвентаризації, накопичено  1016 тонн заборонених та непридатних до використання пестицидів у фактично безхазяйних складах колишніх сільськогосподарських підприємств.
Переважна більшість пестицидів зберігається в тарі незадовільної якості або без неї. Ще 1025 тонн заборонених та непридатних пестицидів, звезених на територію області з сусідніх областей, захоронено у Джуринському отрутомогильнику в Шаргородському районі, який на  даний час теж є безхазяйним.  Необхідно терміново вирішити проблему утилізації накопичених непридатних пестицидів, а також визначити конкретну організацію чи підприємство державної форми власності – власника Джуринського отрутомогильника. Дана проблема не вирішується, не зважаючи на звернення у різні інстанції та доручення Президента України Фонду державного майна України від 20.06.2002 року стосовно визначення порядку управління та власника Джуринського отрутомогильника. 
       2. Розміщення в межах міста на березі р. Тяжилівки під відкритим небом відходів хімічного виробництва. На території ВО “Хімпром” зберігається понад 400 тис.тонн відходів хімічного виробництва – фосфогіпсу та фосфатних шламів. Відходи хімічного виробництва розташовані на території міста Вінниці безпосередньо на березі р.Тяжилівка, що призводить до забруднення поверхневих і підземних вод в межах міста. Питання утилізації накопичених відходів не вирішується через банкрутство державного підприємства. Необхідно вирішити питання про вивезення відходів для їх утилізації або захоронення на облаштованому належним чином полігоні. 
       3. Розташування на території області очисних споруд м.Сорока (Республіка Молдова) та забруднення р. Дністер. На території с.Цекинівка Ямпільського району Вінницької області розташовані очисні споруди каналізації м.Сорока (Республіка Молдова). Впродовж останніх 5-ти років очисні споруди не діють. Стічні води м.Сорока скидаються безпосередньо в р.Дністер, що призводить до її забруднення та створення небезпечної санітарно-епідемічної ситуації на території України. 
       З ініціативи Вінницької обласної ради проведено роботи з оцінки впливу очисних споруд каналізації м.Сорока на навколишнє середовище на території с.Цекинівка. Молдовською стороною виконано роботи з заміни аварійного колектора на новий. В результаті досягнуто згоди про відновлення роботи очисних споруд до вирішення питання про будівництво нових очисних споруд на Молдовській території.
       Однак, україно-молдовські  домовленості з цього питання не виконуються. Стан очисних споруд, через відсутність належного догляду, постійно погіршується. Необхідно зобов’язати молдовську сторону виконати взяті на себе зобов’язання щодо відновлення роботи очисних споруд м.Сорока. В іншому випадку, слід вимагати виконання робіт з ліквідації цього об’єкту, включаючи рекультивацію земель і вивезення з території України накопичених на очисних спорудах відходів.
       Усі три вищезгадані проблеми потребують вирішення на загальнодержавному рівні.
       4. Проблема утилізації побутових відходів м. Вінниця. Розташований поблизу сіл Стадниця і Сосонка Вінницького району  полігон твердих побутових відходів м. Вінниці організований в 70-их роках і експлуатується з грубими порушеннями вимог екологічної та санітарної безпеки. Зважаючи на це, рішеннями держуправління екоресурсів у Вінницькій області та  обласної санітарно-епідеміологічної станції його експлуатація тимчасово заборонена. 
       Однак, через відсутність іншого полігону, експлуатація сміттєзвалища поблизу с. Мала Стадниця продовжується, що створює загрозу виникнення надзвичайної санітарно-епідеміологічної ситуації на прилеглій території та забруднення водозабору міста Вінниці. 
       З метою вирішення цієї проблеми Вінницькою міською радою розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування і перероблення побутових відходів. Цей проект передбачає будівництво на околиці м. Вінниці сміттєсортувальної станції, на якій з побутового сміття буде вилучатися значна частина відходів, що є вторинною сировиною. Решта відходів, після пресування, буде транспортуватися на новий, належним чином облаштований полігон для захоронення. Для організації роздільного збору побутового сміття та регулярної доставки його на сортувальну станцію передбачено закупити необхідну кількість закритих контейнерів та спеціальних машин для їх транспортування.
 
 
Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення / Яворська О.Г. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 188.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet