Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні

Важливим  об’єктом екологічного моніторингу гідросфери є джерела впливу на неї. Щороку мільярди кубічних метрів стічних вод частково очищених, чи неочищених, несуть з собою велику кількість мінеральних, органічних та біологічних забруднень.
Потрапляючи у водойми вони можуть призвести до значних кількісних та якісних змін у гідросфері. Для контролю за екологічним навантаженням на гідросферу актуальним завданням сьогодення є облік цих стоків. На сьогоднішній день для обліку витрати та кількості рідини пропонується багато різноманітних приладів. Вони відрізняються не тільки конструктивними особливостями, але і принципом роботи (вимірювання). Найбільш розповсюдженими зараз є прилади: тахометричні (залежність швидкості обертання турбінки від витрати рідини), електромагнітні (залежність різниці потенціалів на електродах від витрати рідини), ультразвукові (залежність швидкості проходження ультразвукових хвиль через потік від витрати рідини), постійного перепаду тиску (залежність положення тіла, яке обтікається рідиною від витрати рідини), змінного перепаду тиску (залежність перепаду тиску та звужуючому пристрої від витрати рідини). Усі вони мають ряд переваг та недоліків, що особливо проявляються при вимірюванні забруднених рідин, якими є стічні води. Головними недоліками перерахованих приладів можна назвати такі: наявність рухомих частин та їх опор знижують надійність та довговічність роботи тахометричних приладів навіть при вимірюванні відносно чистих рідин, а також практично унеможливлюють вимірювання великих витрат; наявність електричного та магнітного полів призводить до появи вихрових токів та електрохімічних процесів, що знижують надійність та довговічність електромагнітних приладів; неоднорідність стічних вод, наявність механічних включень змінюють швидкість ультразвукових хвиль, розсіюють їх, що призводить до неможливості вимірювання витрат стічних вод ультразвуковими приладами; надто чутливими до забруднень рідини є і прилади постійного перепаду тиску. Переважної більшості цих недоліків позбавлені прилади змінного перепаду тиску. Вони дозволяють: проводити вимірювання витрати будь-яких однофазних та навіть двофазних середовищ у трубах будь-якого діаметри, при будь-яких тиску та температурі; застосовувати уніфіковані вторинні прилади з індивідуальним виготовленням лише звужуючого пристрою тощо. Сьогодні для вимірювання витрат стічних вод каналізаційні підприємства використовують водозливи та відкриті канали (наприклад, лоток Паршаля у Вінниці). Ці прилади не є чутливими до забруднень, проте не забезпечують прийнятної точності вимірювань. 
       Вимірювання витрат рідин та газів за перепадом тисків на звуженні струмини відомо давно. Проте застосування стандартних вторинних приладів (вказівні та реєструючі дифманометри) призводить до того, що кількість пройденої через прилад рідини за певний проміжок часу потрібно визначати у ручному режимі. Для усунення цього недоліку пропонується новий лічильник стічних вод. Вимірювання витрати відбувається лічильником за перепадом тиску, який визначається за допомогою стандартного звужуючого пристрою, виготовленого у відповідності з вимогами нормативного документа РД 50-213-80. Індикація кількості рідини, що пройшла через лічильник проводиться запропонованим нами спеціалізованим інтегруючим перетворювачем за величиною імпульсу перепаду тиску. Перетворення виконуються з нормованою відповідно РД величиною похибки вимірюваних параметрів потоку та самого пристрою. Дослідження свідчать, що застосування лічильника рідини з стандартним звужуючим пристроєм дозволяє вимірювати витрату та кількість рідини з приведеною похибкою не більше 1,5 % у робочій зоні вимірювання, та не більше 3, 5 % у перехідній зоні.  
Література
1. Ратушняк Г. С., Шаманський С. Й. Критеріальний метод оцінювання засобів обліку у системах водопостачання. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2003. – 180 с.
2. Ротштейн О. П., Лісіцин Є. Ф., Шаманський С. Й. Порівняльний аналіз лічильників холодної води за неметричними критеріями // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 1999. – № 3. – С. 157-161.
 
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні  / Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 230.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet