Екологічна безпека техноприродних геосистем

Об’єкт наукового дослідження в сфері управління екологічною безпекою – геологічне та суміжні середовища в межах техноприродних геосистем (ТПГ) з точки зору чинників, які характеризують ресурсний потенціал території з метою розробки технічних рішень для проведення впровадження оптимізаційних заходів.
Екологічна безпека техноприродних геосистем досягається шляхом реалізації методологічних принципів, технологічних засобів та технічних рішень в межах цих систем, з позицій керованого контролю геологічними процесами: геодинамічними, ландшафтно-геохімічними, гідрогеологічними, радіологічними та геофізичними.
Екологічна безпека ТПГ – це такий її стан в межах розрахункового періоду, який забезпечує функціонування системи в режимі, що виключає порушення гомеостазису.
Екологічна безпека геологічного середовища (ГС) може бути розрахована в межах ТПГ територіально-адміністративних комплексів: (країна, область, район); функціонально-виробничих комплексів (гірничо-промислові, нафтогазові, гідротехнічні, енергетичні та інші), промислово-міські агломерації і т. п.
Екологічною ємністю геологічного середовища є інтегральні показники, які характеризують геодинамічні, геохімічні, гідродинамічні, радіоекологічні процеси, що проходять в межах досліджуваного об’єму геологічного простору, як в природно-історичному, так і в техногенно-зміненому режимах, створюючи відповідні екологічні умови функціонування геосистеми «людина-геологічне середовище». Екологічна ємність геологічного середовища визначає його стійкість до впливу природних і антропогенних факторів.
Кожному типу геологічного середовища відповідає його певна екологічна ємність, яка і може стати інструментом регулювання техногенного навантаження.
Стійкість геологічного середовища до техногенних порушень та екологічна ємність і можуть бути тими параметрами, для оцінки екологічних функцій літосферного простору.
Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища – комплекс нормованих параметрів, які забезпечують рівноважний його екологічний стан та межі порушення гомеостазису і забезпечують нейтралізацію синергетичних ефектів в системі «людина – геологічне середовище». Результат оцінки ризику екологічного стану ГС в межах ТПГ полягає в розробці моделі управління екологічною безпекою ТПГ
Для платформенного типу геологічного середовища функціонування та розвиток басейнових систем контролюється структурно-тектонічними, природно-кліматичними та техногенними факторами, які і є індикатором екзогеодинамічних процесів басейнових геосистем.
Основною проблемою для платформенного типу ГС є техногеннозумовлені зсуви, які важко прогнозуються у зв’язку з непередбачуваністю та масштабністю техногенного впливу на геологічне середовище.
З точки зору розвитку геологічних процесів в межах гірськоскладчастих областей особливо інтенсивно розвинуті геодинамічні процеси. Надзвичайно активно ці процеси протікають в межах областей альпійської епохи складчатості (Карпати, Крим, Кавказ, Памір).
Процес формування структурно-тектонічних умов території є одним з пріоритетних функцій геологічного середовища. Вони визначають геодинамічні умови території, обґрунтовуючи обмеження використання геологічного середовища як літосферного простору та формування інших екологічних функцій літосфери.
Здоров’я людини є функцією факторів: соціально-економічних, генетичних, екологічних та рівня медичного обслуговування. Мікроелементи є визначальним фактором при формуванні структури захворюваності. В зонах тектонічних порушень спостерігається розвиток електромагнітного випромінювання, яке має суттєвий вплив на здоров’я населення.
Геопатогенні зони в значній мірі можуть бути зумовлені умовами, які характеризують механоелектричне випромінювання та газові еманації.
Охарактеризований вплив геологічного середовища на здоров’я людини. Розглянута модель якісної та напівкількісної оцінки ризику виникнення захворювань, пов’язаних з геохімічними та гідрохімічними впливом на здоров’я населення.
 
Рудько Г.І. (Україна, Київ)
Екологічна безпека техноприродних геосистем
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet