Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання

Нормальній роботі систем оборотного водопостачання перешкоджають різного роду відкладення та обростання, які утворюються у теплообмінних апаратах, трубопроводах та градирнях в процесі експлуатації. Для систем, працюючих на воді поверхневих джерел, характерний розвиток біологічних обростань, які складаються в основному із мікроорганізмів у теплообмінних апаратах та водоростей у градирнях [1].
       Біологічні обростання систем оборотного водопостачання є серйозною проблемою на підприємствах азотної промисловості і у зв’язку з цим, як і раніше, актуальним є пошук ефективних методів захисту систем оборотного водопостачання від біологічних обростань.
       Об’єктами дослідження було обрано воду системи оборотного водопостачання ВАТ „ДніпроАзот” (водооборотний цикл №20, цех синтезу аміаку), а також змив з поверхні градирні, в якому містились організми, які утворюють біообростання (водорості, простіші, хробаки та ін.).
       Для оцінки знезаражуючої дії вакууму відбирали проби води із систем оборотного водопостачання ВАТ  „ДніпроАзот”, у якій міститься 5•105 - 5•106  клітин мікроорганізмів у 1 мл води. В ємності з пробами оборотної води створювали розрідження 0,02, 0,049, 0,068, 0,093МПа протягом 15, 30, 45, 60 та 90 сек. відповідно при температурі 30?С. Потім воду наносили на тверде живильне середовище та витримували при постійній температурі 30?С на протязі 3 діб для виявлення клітин живих мікроорганізмів. Для порівняння у такі ж самі умови було поміщено оборотну воду без обробки вакуумом. 
       Найбільший ефект спостерігається при таких умовах: розрідження 0,093МПа, час обробки 1,5хв. при температурі 30?С.
       Для виявлення впливу на рослинні та тваринні організми, що утворюють біологічні обростання, суспензію цих організмів піддавали впливу вакууму при розрідженні 0,093 МПа 1,5 хвилини при температурі 30?С. Потім оброблену суспензію наносили на предметне скло та досліджували під мікроскопом БІОЛАМ -2 при збільшенні х200 або на х650.
       В даній роботі досліджено та проаналізовано вплив вакуумування на організми біологічних обростань різних систематичних груп, розраховано ефективність методу. Виявлено, що розрідження діє неоднаково на різні групи організмів. В подальшому планується провести дослідження ефективності використання даного методу на пілотній установці водооборотного циклу з використанням вакуумного насосу з метою усунення біологічних обростань та підвищення якості оборотного водопостачання.
Література
1. Кучеренко В.И. Гладков В.Л. Оборотное водоснабжение: (Системы водяного охлаждения). – М.: Стройиздат, 1980. – 168с.
2. Когановский А.М., Семенюк В.Д. Оборотное водоснабжение химических предприятий. – К.: Будівельник, 1975. – 232с.
3. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 552с.
4. Кульский Л.А. Теоретические основы кондиционирования воды (Процессы и аппараты). – Киев.: Наукова думка, 1983. – 526с.
5. Егорова Н.С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. – М.: Изд. Моск. ун-та., 1983. – 215с.
 
Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання / Кльопа Т.П., Волошин М.Д. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 187.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet