Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління

Екологічна ситуація у водному господарстві, як і в цілому в країні не поліпшується внаслідок того, що значною мірою ще збереглися застарілі концептуальні погляди на природні ресурси та їх використання. Зокрема, річковий стік ніколи не розглядається як основа життєзабезпеченності водної екосистеми і людини.
       Як свідчать наукові дослідження для більшості водних об’єктів України характерні елементи екологічної кризи – початок розпаду і деградації їх екосистем, більшість з них втратили свою самоочисну і самовідновлювальну здатність.
       Проблема води в Україні набула загальнодержавного значення і повинна мати першочергові пріоритети. А, відтак потрібні нові еколого-економічні підходи до організаційно-структурної перебудови водогосподарської галузі, які б були зорієнтовані на створення її функціонально-самоокупної моделі управління і відповідала б кращим світовим зразкам. Оскільки існуюча система управління і фінансування галузі неспроможна забезпечити екологічно безпечне водокористування у нових суспільно-економічних умовах.
       Пропонована нами система полягає в тому, що центр ваги управління водними ресурсами переноситься на басейн річки на Басейнову Раду річки, яка формується з представників громад, науки, водокористувачів, державної і місцевої адміністрації, яка розробляє напрями водної політики в басейні, затверджує бюджет, виконавчі документи, оперативні і стратегічні (довгострокові) плани, ставки платежів за різні види водокористування тощо. 
       Басейнова Рада річки є “законодавчим” органом управління, а “виконавчим” є Водне Агентство річки, яке працює на постійній основі під керівництвом Ради.
       На загальнодержавному рівні стратегічні цілі, водну політику країни визначатиме Національна комісія з водних проблем, виконавчим органом якої може бути державний орган управління водним господарством, який готуватиме матеріали для Ради, і за її дорученням розроблятиме законодавчо-правову і нормативно-методичну базу, або Національна водна компанія “Вода України”.
 
Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління / Яцик А.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 108.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet