Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу

tiz_009_zemlia.gifВ умовах нових глобальних викликів в суспільстві особливого значення набувають питання формування нової екологічної політики та стратегії розвитку сфери захисту екології в нашій державі.
      Україна – держава, яка на собі відчула найстрашнішу техногенну катастрофу в історії людства - Чорнобиль, розуміє, які невідворотні наслідки може принести за собою людська недбалість у випадку, якщо не вживати відповідних запобіжних заходів.
      Саме заради безпечного майбутнього наступних поколінь Україна долучилась до підписання 15 березня 1999 року у м. Нью-Йорку Кіотського протоколу – міжнародної угоди про обмеження викидів в атмосферу парникових газів, яка згодом 4 лютого 2004 року була ратифікована нашою державою. 
      У 2007 році розпочав свою роботу спеціально створений єдиний уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює виконання положень Рамкової конвенції ООН по змінах клімату та Кіотського протоколу – Національне агентство екологічних інвестицій України в м. Києві. 
      Основним пріоритетом діяльності Національного агентства екологічних інвестицій є створення нормативно-правової бази для ефективного застосування механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
      З метою виконання цього завдання та для забезпечення правового регулювання і дієвості механізмів спільного впровадження та Схеми Зелених Інвестицій – впровадження коштів, Національним агентством екологічних інвестицій з початку 2008 року проведена значна робота з підготовки нормативно-правової бази, яка регулюватиме діяльність цієї структури. 
      Проведено кропітку роботу з удосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів (чіткий реєстр підприємств, потужності яких спричиняють викиди в атмосферу) та абсорбції парникових газів, тобто затримання водяної пари, вуглекислого газу, метану, закису азоту і хлорфторвуглецю, а також, що не менш важливо, із залучення в Україну інвестицій через механізми Кіотського протоколу. Крім того, багато уваги було приділено формуванню позиції України для участі в міжнародних переговорних процесах на пост-Кіотський період.
      Особливу увагу приділяється розробленню новітніх технологій для екологічного моніторингу шляхом застосування оптоелектронних, лазерних та нанотехнологій, зокрема, сенсорів, систем перетворення та відображення інформації.
      Пріоритетними завданнями Національного агентства екологічних інвестицій на найближчу перспективу є впровадження у промислову експлуатацію Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів; реєстрація Положення про акредитацію незалежних організацій на предмет екологічної ефективності проектів спільного впровадження та проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій; реалізація положень ст. 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №301 "Про впровадження дозволів на викиди парникових газів та ведення державного обліку об’єктів, які здійснюють такі викиди".
      Слід зазначити, що від роботи Агентства напряму залежить вирішення проблемних екологічних ситуацій, що склалися в промислово розвинутих регіонах країни, які за свої потужності змушені розплачуватись чистими повітрям та водою. Одним із пріоритетних напрямків є розробка нових оптико-електронних та лазерних технологій для моніторингу навколишнього середовища. Саме туди в більшості випадків і будуть спрямовуватись залучені інвестиції. 
      В решті решт, від роботи Агентства буде напряму залежати ефективність співпраці України з іншими державами, міжнародними структурами та організаціями у сфері спільного вирішення глобальних екологічних проблем.
Куленко С. С. (Україна, Київ), Павлов С.В. (Україна, Вінниця)
Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу

Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю
Скачати в форматі pdf:
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/2vze/zb_m/0102_zb_m_2VZE.pdf
Оцінка: 
0
No votes yet