23–26 вересня у Вінниці пройшов IІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

tiz_015_nauka2.GIFУ роботі з’їзду взяли участь понад 180 учасників зі всієї України, а також гості із зарубіжжя, зокрема, з Росії, Білорусії, Польщі, Франції та Канади. Головний організатор цього з’їзду, як і Першого Всеукраїнського з’їзду екологів, – Вінницький національний технічний університет.
Голови оргкомітету – ректор ВНТУ, радник Прем’єр-міністра України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Б.І., міністр охорони навколишнього природного середовища України, академік АПНУ, д.пед.н. Філіпчук Г.Г. та акад. НАНУ і УААН, д.б.н., професор, ректор Національного аграрного університету Мельничук Д.О. Активну участь в організації з’їзду взяли заступники голів науково-програмного та оргкомітету – декан факультету екології та екологічної кібернетики, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки ВНТУ, д.т.н., професор Петрук В. Г. та радник міністра охорони навколишнього природного середовища України, радник Голови Держводгоспу, директор інституту, завідувач кафедри моделювання та моніторингу складних систем ВНТУ, д.т.н, професор Мокін В. Б. plenar001.jpg На з’їзд прибули одні з найвидатніших особистостей екологічної галузі України – академіки і професори, всі, кому небайдужа доля України та її Природи, вчені, по книгам яких навчаються студенти-екологи нашої держави та зарубіжних країн. Це – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди, член-кор. УААН, д.б.н., професор Бондар О.І., Голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, тричі доктор наук, професор Рудько Г. І., Директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди, д.ф-м.н., професор Коваленко Г. Д., Директор Інституту екології Карпат НАНУ, д.б.н., професор Козловський М.П., Лауреат Державної премії СРСР, д.т.н., професор Адаменко О. М., радник міністра охорони навколишнього природного середовища України Куруленко С.С., Радник Верховної Ради України з екології, д.б.н. професор Горова А. І., головний експерт Євросоюзу з питань інтегрованого управління та поводження з відходами в Україні Роберт Гулд (Франція), перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської громадської екологічної організація «МАМА-86» Голубовська-Онісімова Г.М., президент МАНЕБ асоційованої з ООН, Заслужений еколог РФ, д.т.н., професор Русак О.М. (Російська Федерація) та багато інших відомих вчених і громадських діячів. були присутні і голова Вінницької облради професор Заболотний Г.М., начальник Держуправління ОНПС у Вінницькій області Бабич Д.О., начальник Держекоінспекції у Вінницькій області Мельник В.І. та інші. Під час роботи з’їзду працювали 7 секцій, які розглядали різні актуальні проблеми екологічного життя нашої держави. Особливий інтерес викликали секції “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні” та “Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології”. Видано збірник матеріалів доповідей з’їзду, де на майже 650 сторінках розміщено 179 доповідей, що висвітлюють основні екологічні проблеми України та всіх її регіонів. Після закінчення роботи секцій відбулося заключне пленарне засідання, де за результатами роботи з’їзду підготовлено його резолюцію, в якій виголошується підтримка Академії екологічних наук України, відзначається необхідність створення єдиного доступного для науковців та управлінців міждисциплінарного банку екологічних даних та знань, приділяється увага питанням альтернативної енергетики, екологічного моніторингу, переробки непридатних пестицидів, відродженню малих річок України та ін. Згодом резолюція буде представлена на сайті: http://eeb.vstu.vinnica.ua/, а проекти рішення та окремі листи і звернення будуть передані у відповідні державні організації та установи, зокрема у Мінприроди, Міносвіти, ВАК України тощо. Отже, ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю спричинив позитивний резонанс в екологічній сфері України і дав, зокрема, основу для нових міждисциплінарних наукових досліджень та більш ґрунтовного навчання студентів-майбутніх екологів. Науково-програмний та оргкомітет II Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю.
Оцінка: 
0
No votes yet