ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Download 
 
ЕКОЛОГІЯ/ ECOLOGY – 2011
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
Інформуємо Вас, що з 21 по 24 вересня 2011 р. в місті Вінниці буде проведений “ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. 

За багаточисельними проханнями учасників термін подання заявки, текстів доповідей, актів експертизи, копії платіжного доручення про сплату оргвнеску продовжено до 5.06.2011


Скачати (українська)  
 
Скачать (русский)    
 
Download (english)   

 

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:

 

http://ineek.vstu.vinnica.ua

 

http://eeb.vstu.vinnica.ua

 

 

 

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Державне агентство водних ресурсів України
 • Національна академія наук України
 • Вінницький національний технічний університет
 • Київський національний університет імені Т.Шевченка
 • Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
 • Національний технічний університет України “КПІ”
 • Державний інститут управління та економіки водних ресурсів
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Вінницький національний медичний університет ім.М.Пирогова
 • Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України
 • Одеський державний екологічний університет
 • Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
 • Національний екологічний центр
 • Вінницька обласна державна адміністрація
 • Вінницька обласна рада
 • Вінницька міська рада
 • Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
 • Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
 • Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
 • Вінницьке ОСЛКП «Віноблагроліс»
 • Міжнародна громадська організація «Україна – Польща – Німеччина»
 • Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)

 1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
 2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
 3. Інтегроване управління водними ресурсами.
 4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
 5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
 6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
 7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
 8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
 9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
 10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.
 11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
 12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
 13. Проблеми змін клімату та біосфери. Контроль за атмосферними викидами у світлі Кіотського Протоколу.
 14. Екологія людини та екотрофологія.
 15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
 16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
 17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

 

 

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови

 • Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
 • Татусяк С.П., Голова Вінницької обласної ради
 • Калетник Г.М., д.е.н., професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, народний депутат України
 • Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Заступник голови
 • Петрук В.Г., експерт ЄС з організації інтегрованого управління та поводження з відходами, д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

 

Члени комітету:

 • Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
 • Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
 • Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)
 • Голубець М.А., д.б.н., проф., акад. НАНУ (Україна, Львів)
 • Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Горова А.І., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
 • Гудков І.М.,  акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
 • Денисик Г.І., д.г.н., проф. (Україна, Вінниця)
 • Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)
 • Запорожець О.І., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
 • Ісаєв С.Д., д.х.н.,  проф. (Україна, Київ)
 • Ісаєнко В.М., д.б.н.,  проф. (Україна, Київ)
 • Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
 • Коваленко Г.Д., д.ф.-м.н.,  проф. (Україна, Київ)
 • Кур’ята В.Г., д.б.н., проф. (Україна, Вінниця)
 • Ковтун К.П., д.с.-г.н., проф. (Україна, Вінниця)
 • Кучерявий В.П., д.б.н., проф. (Україна, Львів)
 • Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
 • Лисиченко Г.В., д.т.н.,  проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)
 • Мальований М.С.,  д.т.н., проф. (Україна, Львів)
 • Патика В.П., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
 • Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)
 • Позаченюк К.А., д.г.н., проф. (Україна, Сімферополь)
 • Порєв В.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
 • Статюха О.Г., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
 • Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
 • Франчук Г.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
 • Чундак С.Ю., д.х.н., проф. (Україна, Ужгород)
 • Шапар А.Г., чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
 • Шапорев В.П., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
 • Шевчук В.Я., д.е.н., проф. (Україна, Київ)
 • Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)
 • Яцик А.В., д.т.н., проф., акад. НААНУ (Україна, Київ)
 • Русак О.Н., д.т.н., проф., президент МАНЕБ, (Росія, Санкт-Петербург)
 • Vіctor Kopetsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)
 • Edward Zvenygorodsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)
 • Vasyl Kravets, Ph.D.  (GB, Manchester)
 • Robert Gould, Ph.D. (France, Guyancourt)
 • Maria Zygadlo, D.Sc.Eng., Prof. (Polska, Kielce)

 

 

ОРГКОМІТЕТ

 

Голова

 • Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

 

Заступники голови 

 • Петрук В.Г., д.т.н., проф., зав. каф., директор Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ
 • Мокін В.Б., д.т.н.,  проф., зав. каф., директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ, радник Голови Держводагентства України
 • Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф., заступник директора з наукової роботи ІнЕЕК ВНТУ

 

 

Члени оргкомітету 

 • Богачук В.В., к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини ВНТУ
 • Черній В.В., заступник голови Вінницької облдержадміністрації, Голова Басейнової Ради річки Південний Буг
 • Сташук В.А., д.т.н., чл.-кор. НААНУ, Голова Державного агентства водних ресурсів України
 • Крисько В.Г., начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області
 • Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
 • Закорко О.П., к.е.н., ректор Державного інституту управління та економіки водних ресурсів
 • Корольчук І.Є., начальник управління комунгоспу та благоустрою Вінницької міської ради
 • Вдовцов М.Л., генеральний директор «Вінницяоблагроліс»
 • Тимошенко Н.І., Інститут інформаційних технологій та змісту освіти МОНМСУ  (Україна, Київ)
 • Голубовська-Онісімова Г.М., президент Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86»
 • Якубович Г.А., начальник управління економіки і інвестицій Вінницької міської ради
 • Яремчук О.С., к.с.-г.н., перший проректор ВНАУ, Голова постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань охорони довкілля, раціонального використання надр
 • Галушко Л.В., депутат Вінницької обласної ради

 

 

 

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, російська, англійська.

РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного
університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 23.05.2011 (продовжено до 5.06.2011)
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 20.06.2011
Початок реєстрації                                            21.09.2011
Відкриття з’їзду                                                 22.09.2011

ОРГВНЕСОК
Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 250 грн.
Для студентів та аспірантів участь у з’їзді 150 грн.
Оргвнесок за одну роботу включає:
- реєстрацію;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника доповідей та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію;
- інформаційно-консультативні послуги.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2011» без ПДВ

Оргвнесок іноземних громадян сплачується у розмірі 100 доларів США переказом на рахунок
Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW YORK
SWIFT BKTRUS33
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 2011»

або

BANK OF NEW YORK
NEW YORK
SWIFT IRVTUS3N
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 2011»

Рахунок для безповоротної фінансової допомоги
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31254276220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2011» без ПДВ (безповоротна фінансова допомога)

Рахунок для сум за дорученнями
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31253277220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2011» без ПДВ (суми за дорученнями)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ

Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть, крім збірника доповідей, також опубліковані за окрему плату спеціальними випусками журналів “Вісник Вінницького політехнічного інституту”, “Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології”, “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, “Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету”, “Водне господарство України”, включених до переліку ВАК України (після незначного коригування відповідно їх вимогам).

 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінни-ці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку та ін.
Дане повідомлення не є підставою для участі у роботі з’їзду.

Технічно-редакційна група інституту екології та екологічної кібернетики 

Кватернюк С.М., Турчик П.М., Васильківський І.В.,  Іщенко В.А., Бондарчук О.В., (каф. ЕЕБ),

Боцула М.П., Горячев Г.В., Ящолт А.Р., Крижановський Є.М., Скорина Л.М. (каф. ММСС),

Гордієнко О.А., Петрук Р.В., Тітов Т.С., Пелішенко С.В. (каф. ХХТ)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ 

Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

Необхідно надіслати:

Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

Необхідно надіслати:

1. Текст доповіді (4 повні сторінки) подається у вигляді doc-файлу, а також надрукований з одного боку аркушів білого паперу формату А4. Він повинен містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Текст доповіді повинен містити оригінальне вирішення конкретної екологічної проблеми.

• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.

Формули: 11 (розмір-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (розмір-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (розмір-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру.

Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

• Порядок розміщення матеріалу:

УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;

Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами,

bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;

в кінці доповіді – прізвище, ім’я та по батькові , науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю), телефон, цифрове фото (в окремому файлі), електронна пошта, ICQ чи Skype  кожного автора;

Анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 75 слів, включаючи назву та прізвища авторів, 5-7 ключових слів, УДК.

 

2. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів.

 

3. Копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.

 

4. Заявку учасника.

 

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:

 

petrukvg@gmail.com

 

тема листа: ECOLOGY-2011

та по пошті за адресою:
21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Вінницький національний технічний університет,
інститут екології та екологічної кібернетики ,
Петруку В.Г.
обов’язково з приміткою:
«ЕКОЛОГІЯ-2011»

Термін подачі матеріалів до 23 травня 2011 р.

 

Довідки за телефоном:

0432-598443 (каф.),

0432-598442 (каб.)

Факс: 0432-43-80-96

Skype: serg_kvt

http://vkontakte.ru/club22134503

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді.

Я бажаю взяти участь в роботі з’їзду
“ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ”

 

Прізвище  
Ім'я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Підрозділ  
Організація  
   
Службова адреса  
   
Телефон  
Факс  
E-mail  
Домашня адреса  
   
Телефон  
Дата  

Я планую:
• виступити з секційною доповіддю     
• представити доповідь на стенді    
• взяти участь як слухач    

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ:
Автор 1:
Автор 2:
Автор 3:
Назва доповіді
№ секції, на якій автор бажає доповідати
(підкреслити, хто з авторів буде доповідати)

Кінцева дата показу анонсу: 
Птн, 09/30/2011
Оцінка: 
0
No votes yet